Jotta jokainen ihminen ja eläin saisi elää oman näköistä elämää,
tulla kuulluksi ja nähdyksi oman itsenään
juuri sillä polulla, jonka itselleen valitsee.

Äänimaljat ja valmennukset tukena taipaleellasi