Kokemuksellinen Coaching

Huomaatko suorittavasi elämääsi?

Suoritatko kenties jonkun
muun määrittelemää elämää?

Uuvuttaako nykyinen elämä tai ainakin väsyttää?

Onko Elämän taipaleesi kartta himmentynyt eikä polkuja löydy?

Arkituntuu ehkä puurtamiselta ja unelmat kaukaiselta ja ehkäpä tavoittamattomalta…

Unelmissa elämän tasapaino, rakkaus, uran nousukiito, ammatillinen kehittyminen,
arjen sujuminen tai harrastuksessa menestyminen….

Unelmat ja arki voidaan nivoa yhteen. Kummallekin on paikkansa ja aikansa jokapäiväisessä elämässämme. Jotta saamme unelmamme ja tavoitteemme osaksi arkea, pitää uskaltaa pysähtyä hetkeksi ja piirtää karttaa ja katsoa taipaleen päähän. Mihin olen menossa ja millaisilla askeleilla taivallan kohti unelmaani.

Vastaukset löytyvät meistä jokaisesta itsestä. Coaching tuo kuitenkin tukea kartan piirtämiseen ja taipaleen askeltamiseen ja on mukana matkalla kohti unelmia. Askeleet voivat olla pieniä arjen tekoja tai suurempia harppauksia elämässä tai uralla. Kokemuksellisen coachauksen kautta löydetään ne oikeat, sinun oman elämäsi näköiset unelmat ja pääset rakentamaan taipaleelle sellaiset askeleet, jotka vievät juuri sinua kohti unelmaasi. Kokemuksellisessa coachingissa käytetään erilaisia työkaluja äänistä, visualisoinneista ja tunteista konkreettisiin kokemuksellisiin elämyksiin. Työkaluina on itsetuntemuksen, vuorovaikutuksen ja suhteenrakentamisen työkalut sekä ammatillisissa coachigeissa oppimisen ja kehittymisen työkalut. Kokemuksellisessa työssä on usein mukana luontoympäristö ja hevostyöpari.

Mitä on coaching ja miten se eroaa muista valmennuksista ja mentoroinneista.

Coaching on aina keskustelun, kysymysten ja harjoitusten kautta oivalluttamista ja kannustamista. Coachingissa vastaukset ovat coachattavalla itsellään ja vastauksia etsitään oivallusten ja kokemusten kautta. Kokemuksellisuus on esimerkiksi erilaisten visuaalisten työkalujen kautta asioiden
hahmottamista, piirtämällä visualisointia, erilaisten mielikuvien kautta työskentelyä, rentoutumista ja rauhoittumista hetkeen tai käytännön esimerkkien kautta kartan rakentamista. Se on myös elämysten kautta oivalluttamista ja kokemuksellisuuden kautta omien henkisten voimavarojen vahvistamista. Kokemuksellisuus voi olla hevostyöparin kanssa työskentelyä, silloin hevonen on mukana työskentelyssä omana itsenään ja herkkyydessään avaa uusia kanavia asioiden käsittelylle ja tuo esiin uusia tasoja meissä toimimalla rehellisenä peilinä. Myös luonto on vahva kokemuksellinen ympäristö ja luonnon äärelle pysähdytään usein kokemuksellisessa coachingissa.

Usein coachingin lisäksi puhutaan konsultoinnista, mentoroinnista, työnohjauksesta
ja sparrauksesta sekä valmennuksesta. Konsultoinnissa vastaukset ovat konsultilla, mentoroinnissa kokeneempi jakaa tietämystään mentoroitavalle jonkun aiheen tiimoilta. Työnohjaus keskittyy enemmän nykytilaan ja sen haasteisiin ja lähitulevaisuuteen, sparraus ja valmennus on taas tuttuja termejä urheilumaailmasta ja liittyy harjoitteluvastustajaan ja joukkueen valmentajaan. Liike-elämässä sparraus on ratkaisukeskeistä neuvomista ja opastamista haastavan asian äärellä, valmentaminen on lähimpänä coachausta, mutta valmennuksessakin usein käsitellään tiettyä kohtaa tai asiaa.

Kokemuksellinen coaching keskittyy kokonaisuuteen ja lähtee perusasioista. Lähtökohtana aina elämän perustana oleva vuorovaikutus ja suhteen luominen ympäröivään maailmaan ja omaan itseen. Coaching katsoo tulevaisuuteen ja hakee menneisyydestä vain sen osan, joka on tulevaisuuden kannalta merkityskellistä. Coachaajan ei tarvitse tietää menneisyydestä mitään, tärkeintä on, että
coachattava itse tietää vastaukset ja osaa peilata niitä nykyisyyteen. Coachin
tärkein tehtävä on tuoda uusia näkökulmia ja oivalluksia, jotta coachattavalla
olisi mahdollisimman monipuolisesti tietoa, kun hän miettii taivaltaan ja sen
tienristeyksiä. Coach on myös mukana taivaltaja, joka tukee ja kannustaa
matkalla sekä risteyskohdissa tuo osaamisellaan oikeat kysymykset ja kokemukset
siihen hetkeen ja tuo työkaluja päätöksen tueksi.

Katso saatavilla olevat valmennukset täältä