Äänimaljat

Äänimaljojen hoitava vaikutus perustuu äänen värähtelyyn, luonnollisiin ylä-ääniin, joita voimme aistia kehossamme.

Maljat on valmistettu kuparin ja tinan seoksesta ja ne on käsin taottu Nepalissa. Jokainen äänimalja on yksilö ja jokaisen sointi on omanlaisensa.

Eri kohteilla, välittäjäaineilla, ilma, vesi jne. on oma
resonanssi eli värähtelytaajuutensa, josta käytetään myös ilmaisua
ominaissointi tai myötävärähtely.

Iskimellä lyötäessä, malja alkaa värähdellä ja tuottaa ääniaaltoja. Ääniaaltojen värähtelyliike siirtyy värähtelemään kehoon, jossa värähtely resonoi jokaisessa solussa. Ihmisessä on 45-70% vettä ja veden
resonanssi on noin 4 kertaa suurempi kuin ilmassa. Eli vedessä ääniaalto kulkee nopeammin kuin ilmassa.

Äänimaljahoidossa äänen värähtely vaikuttaa aivoaaltoihin.
Ihmisen aivoaaltojen värähtely vaihtelee stressitason ja rentoutuneisuuden
mukaan. Mitä syvempi rentoutumisen tila, sen hitaampi on aivoaallon taajuus.
Aivojen sähköistä aktiviteettia, aivoaaltoja, voidaan mitata EEG-laitteella.
Aivoaallot ja niiden tietoisuuden tilat on jaettu neljään luokkaan:

  • Tavanomainen valvetila, looginen ajattelu, aktiivinen tarkkailu, aggressio, stressi (Beta-aallot)
  • Kevyt meditaatiotila, rentoutuneen keskittynyt mieli, silta tietoisuuden ja alitajunnan välillä (Alfa-aallot)
  • Syvempi meditaatiotila, flow-tila, päiväunelmissa tai unessa (Theta-aallot)
  • Syvä uni, hypnoosi, edistävät parasympaattisen hermoston toimintaa ja oppimista (Delta-aallot)

Hoidon aikana aivoaallot on tarkoitus saada laskemaan toiminnallisesta beta-tasosta unen ja valvetilan rajamaastoon, eli alfa-tasolle.

Ääniaaltojen kehoon tuottama värähtely syvärentouttaa lihaksistoa ja tasapainottaa hermostoa. Äänimaljahoito on ennalta ehkäisevää hoitoa, jossa värähtelytaajuutta muuttamalla autetaan kehoa avaamaan energian kulun tukoksia ja värähtelemään luonnollisella resonanssitaajuudellaan. Holistisen mallin mukaisesti kehon energian täytyy päästä virtaamaan vapaasti, jotta todellista paranemista voi tapahtua. Värähtely yltää kehossa sinne minne käsin tehtävien hoitojen vaikutukset eivät yllä, syviin lihaksiin ja hermostoon.

Äänimaljahoitoa käytetään mm. stressin
hoito, paikallisten lihasjännitysten, pehmytkudosvammojen hoitoon ja
muun hoidon tukena. Hoidon vaikutuksia ovat mm. syvärentoutuminen, kivun lievittyminen, stressihormoonitason lasku, verenpaineen lasku ja sydämen, sykkeen hidastuminen, lihasjännitysten helpottaminen, unenlaadun paraneminen, vireyden lisääntyminen.

Äänimaljoja voidaan soittaa keholla (äänimaljahoito) tai kauempana
kehosta (sointukylpy). Näitä kahta soittotapaa usein myös yhdistellään. Hoitomekanismi
on molemmissa tavoissa sama ja vaikutukset samankaltaiset.

Äänimaljahoitoja ja sointukylpyjä tehdään sekä ihmisille että eläimille.

Katso kaikki äänimaljahoidot täältä