Intuitiivisen hevostaidon valmennus

Miten kuulla hevosta, miten löytää sydänyhteys hevoseen.

Intuititio on tärkeä ja usein piilossa oleva voimavaramme. Intuitio jää usein mielen ja ajattelun varjoon ja mieli jopa lähtee vaientamaan intuitiota. Opitut säännöt, tavat ja opitut käyttäytymismallit ohjaavat toimintaamme ja intuitio jää näiden varjoon.

Hevonen toimii vaistojensa varassa, intuitiolla ja sitä kautta on yhteydessä muihin. Hevosen intuitio voi sammua osittain, jos opetetut asiat rajaavat pois tunteiden näyttämisen ja hevonen joutuu muokkautumaan vahvasti muottiin, jossa lajityypilliset tavat ja mallit on kielletty.

Jotta pääsemme aitoon tunneyhteyteen hevosten kanssa on meidän tunnistettava intuition voima ja mekanismit itsessämme sekä otettava ne käyttöön. Kun mielemme ei enää peitä intuitition viestejä alamme kuulla ja tunnistaa hevosen viestejä ja kykenemme aitoon molemmin puoliseen vuorovaikutukseen ja sydänyhteyteen. Hevosella, jonka tunnetaidot ja intuitio on osittain sammunut, voidaan näitä taitoja herätellä ja tuoda takaisin valmentavan työskentelyn kautta.

Intuitiivinen hevostaito on osa hevosen kanssa olemista ja intuitiivinen hevostaitovalmennus sopii kaikille niille hevosihmisille, jotka haluavat kehittää kykyään kuulla hevosta ja luoda aitoa tunneyhteyttä hevoseen.

Intuitiivinen hevostaito sopii niin seura-,ratsastuskoulu- harrastus- kuin kilpahevosille ja heidän ihmisilleen.

Intuitiivisessa hevostaitovalmennuksessa keskitytään läsnäoloon hevosten kanssa ja intuitiota ja tunnetaitoa herätellään ja vahvistetaan harjoitteiden kautta. Valmennus kertojen välille hevosparille sovitaan tehtävät, joilla vahvistetaan valmennuksen oivalluksia ja tuodaan niitä arjen yhteiseen tekemiseen. Valmennuksessa voidaan käyttää tukena äänimaljoja tai shamaanirumpua ja tarvittaessa ihmisen intuitiivista läsnäoloa voidaan harjoittaa ensin muun kuin oman hevosen kanssa.

Valmennuksen kulku ja työtavat sovitaan ensimmäisellä kerralla ja niitä sovelletaan aina sen hetkisen tarpeen mukaan.

Kun pysähdymme, kuulemme ja annamme tunteille ja intuitiolle tilaa, löydämme aidon tunneyhteyden hevosen kanssa.


Intuitiivinen hevostaitovalmennus 110 € / h

Tilaukset Maria p. 040 7507777 tai maria@thewonderlab.fi