Äänimaljahoito

Sounds for Horses -Äänimaljahoito Hevoselle 80 € / kerta
Äänimaljahoidon kesto on 30-60 minuuttia sisältäen lyhyen alkukeskustelun. Hoitoaika riippuu hoidon vaikutuksen voimakkuudesta hevoseen sekä hevosen kyvystä vastaanottaa hoitoa. Varsinkin ensimmäisillä kerroilla hoitoaika on usein hieman lyhyempi. Hoidossa äänimaljoja soitetaan sekä hevosen keholla että kehon päällä ja ympärillä, samalla totuttaen hevosta majojen ääneen ja värähtelyyn. Hevoset rauhoittuvat nopeasti äänimaljan sointiin ja yleensä jo ensimmäisellä kerralla päästään hoitamaan läheltä.

Hevosille on suositeltavaa on tehdä 3-5 kerran sarja ensimmäisiä kertoja äänimaljoilla hoidettaessa. Tällöin hoidossa päästään syvemmälle ja saadaan vaikuttavampia tuloksia. Sarjahoidon optimi tiheys on noin 1 krt /viikko. Minimi hoitoväli on 4-5 päivää. Äänimaljahoito tasapainottaa hevosilla sympaattista ja parasympaattista hermostoa, rauhottaa stressaantunutta hevosta ja aktivoi toisaalta sulkeutuneempaa tai sammuneempaa hevosta. Äänimaljahoito vaikuttaa hevosilla, samoin kuin ihmisillä lihaksistoon ja hermostoon sinne, mihin ihmiskädet eivät yllä. Värähtely rentouttaa ja hoitaa syviä lihaksia ja rauhoitta hermostoa. Hoito alue rajoittuu tällä hetkellä uudellemaalle ja hoidon hintaan lisätään kilometrikorvaus.

Tilaa Sounds for Horses äänimaljahoito Hevosystävällesi

Sounds For Horses tuo äänimaljahoidon kaikille hevosille sekä auttaa ihmisiä löytämään hevosten tuella yhteyden omaan itseensä.

Hevoset nauttivat äänimaljojen soinnista ja värähtelystä. Soitetut äänet ja eri taajuuksilla tapahtuva värähtely hoitaa kehoa, lihaksistoa, luustoa ja kalvostoa. Värähtely ja äänet hoitavat myös hermostoa ja mieltä.

Äänimaljahoito on tasapainottavaa ja ennaltaehkäisevää hoitoa. Äänimaljahoito toimii hyvin myös tukena ja vahvistavana hoitona muille hoitomuodoille akuuteissa kipu ja sairaus tapauksissa. Hevonen osaa itse kertoa mitä haluaa äänimaljoilla hoidettavan. Usein hevosen tuntemukset ja viestit kohtaavat omistajan ja muiden ammattilaisten kertomaan. Joskus hevonen haluaa hoidettavan paikasta, joka tuntuu jopa kummalliselta, mutta saa selityksen joskus myöhemmin. Jokainen hoitokerta on erilainen ja riippuu hevosen sen hetkisestä terveyden- ja mielentilasta. Hevosta kuunnellen löydetään juuri sen hetkiseen olotilaan sopivat hoitotaajuudet ja näin päästään aina siihen ytimeen ja hevonen on vastaanottavaisin hoidolle ja hoidon vaikutus on paras mahdollinen.

Äänimaljahoito on kokonaisvaltainen hoito keholle ja mielelle. Äänimaljahoidolla pystytään rauhoittamaan stressaantunutta ja rauhatonta hevosta, toisaalta äänimaljahoidolla saadaan sulkeutunutta hevosta avautumaan ja apaattista tai kovin rauhallista hevosta aktivoitumaan.

Äänimaljahoidossa on kyse eri taajuuksilla soitetuista äänistä ja eri taajuuksilla ja eri muodoissa tapahtuvasta äänen värähtelystä. Alemmat taajuudet, matalammat äänet hoitavat kehoa ja ylemmät taajuudet, korkeammat äänet mieltä. Hoidossa voidaan soittaa vain joitain taajuuksia tai yhdistellä kaikkia taajuuksia. Äänimaljahoitoa tehdään intuitiivisesti hoitotilanteessa maljoja ja hevosta kuunnellen.

Äänimaljahoito sopii kaikille hevosille ja poneille ja hoito tehdään pääsääntöisesti hevosen tutussa ympäristössä ja olosuhteissa. Äänimaljahoitoa voidaan myös tehdä esim. kilpailuolosuhteissa laskemaan liiallista stressiä ja ylläpitämään kehon toimintakykyä stressitilanteessa. Myös klinikkakäynneillä, lastauksissa ja muissa hevosesta haastavissa tilanteissa äänimaljat voivat olla apuna.

Äänimaljahoito aloitetaan keskustelemalla omistajan/hoitajan kanssa ja itse hoito toteutetaan hevosta kuullen ja lukien. Lopuksi peilataan hoitoa omistajan/hoitajan omiin havaintoihin ja mahdollisten muiden hoitomuotojen tuomiin havaintoihin. Äänimaljahoito kestää noin 60 minuuttia ja hoitoa voidaan tehdä joko jatkuvana ylläpitävänä hoitona tai tarpeen mukaan. Kuitenkin hoidon alkaessa on hyvä tehdä 3-5 kerran tiiviimpi sarja, jolloin hevonen tutustuu hoitoon ja hoitoon saadaan paras vaste heti alussa ja jatkossakin. Hoitokerran väli tiiviissä hoidossa on 3-7 päivää ja ylläpitävässä hoidossa tiiviin jakson jälkeen 2-4 viikkoa.

Tarpeen mukaan tehdyssä hoidossa akuuttiin tilanteeseen on aina hyvä ottaa tiivis hoitosarja, jos edellisestä hoidosta on kulunut yli 6 kk. Tarpeen mukaan tehtävää ylläpitävää hoitoa voidaan tehdä hevosesta riippuen ensimmäisen tiiviin jakson jälkeen yksittäisinä hoitokertoina.

Äänimaljoilla voidaan myös vahvistaa omistajan/hoitajan ja hevosen välistä yhteyttä. Tällöin hoitoon osallistuvat sekä omistaja/hoitaja ja hevonen yhdessä ja hoito toteutetaan kentällä/maneesissa tai muussa aidatussa suuremmassa tilassa, jossa hevonen voi olla vapaana. Hoidon kesto on n. 60 min

Voit tilata hoidon myös osoitteesta maria@thewonderlab.fi tai p. 040 7507777